Miten voin siirtää vanhat sähköpostini palveluun?


Vastaus:

Vanhojen sähköpostien siirto riippuu käytössä olleesta järjestelmästä. Osaan järjestelmistä löytyy automaattisia työkaluja (Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes), osa onnistuu suoraan POP3 tai IMAP liittymän kautta ja osa voidaan siirtää sähköpostiohjelmien välityksellä (mm. Outlook, Thunderbird).

Ota yhteys yritysmyyntiin mikäli tarvitset apua käyttöön. (linkki)

Lisätietoa:

Imap siirtotyökalun käyttäminen (linkki
POP3 työkalun käyttäminen (linkki)
Email migration options (linkki)